Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2022:12

Konsumentprisindex februari 2022

Publicerad: 2022-03-18

Hämta föreskriften: