Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2022:19

Konsumentprisindex maj 2022

Publicerad: 2022-06-17

Hämta föreskriften: