Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2022:21

Konsumentprisindex, juni 2022

Publicerad: 2022-07-26

Hämta föreskriften: