Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 1996:08

Statistiska centralbyråns föreskrifter om författningar som upphör att gälla;

Publicerad: 1996-03-06

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver att följande författningar skall upphöra att gälla. Föreskrifter om uppgifter till statistik avseende.

  SCB-FS
Energi för flerbostadshus 1994:3
Energistatistik för lokaler 1994:2
Energiförsörjningen 1992:40
Fiskeriräkningen 1995 1994:29
Investeringar 1993:21
Investmentföretag 1993:20
Kommunernas årliga bokslut, Räkenskapssammandraget
(inkl. kommunal koncernredovisning)
1995:8
Kommunägda företag 1995:25
Livsmedelsdetaljhandel, övrig detaljhandel samt hotell och restaurang 1993:11
Nyetablerade företag 1992:31
Ny näringsgrenskod avseende svensk näringsgrensindelning 1992 (SNI92) 1994:26
Rederiverksamhet m.m 1993:30
Resebyråer, turistbyråer, researrangörer samt övrig turistservice 1993:32
Rums- och stuguthyrning 1995:13
Sjöfart och hamnverksamhet 1993:29
Socialtjänster 1994:15
Svenska lastbilstransporter i utlandet 1994:30
Tjänstenäringar, avseende konsultföretag 1994:6
Tjänstenäringar avseende vissa branscher inom
detaljhandel, åkerinäring och fastighetsförvaltning
1994:13
Transport, spedition och lagring 1994:12
Trädgårdsräkningen 1994 1994:1
Varutransporter med lastbil 1992:14
Varutransporter med lastbil med 3,5 tons maxilastvikt 1992:42

Denna författning träder i kraft den 6 mars 1996.