Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 1997:15

Föreskrifter om ändring av Turistdelegationens föreskrifter (SCB-FS 1997:12) om uppgifter till statistik om rums- och stuguthyrning samt om stug- och lägenhetsförmedling; (omtryck)

Publicerad: 1997-07-04

Föreskrifterna avser ändring av blankett vartill hänvisas i 3 §. Turistdelegationen föreskriver följande med stöd av 4 § förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken.

1 § Uppgifter till statistik om rums- och stuguthyrning samt om stug- och lägenhetsförmedling, avseende förhållanden under en kalendermånad, skall på begäran lämnas till Statistiska centralbyrån (SCB) senast den femte dagen i den närmast följande kalendermånaden. Finns särskilda skäl kan Turistdelegationen besluta att uppgifter skall lämnas vid senare tidpunkt.

2 § Uppgifterna skall lämnas av företag enligt kod 55.1 i Svensk standard för näringsgrensindelning (SNI) samt SNI-kod 55.2 i vad avser vandrarhem och stugbyar samt SNI-kod 63.3 i vad avser förmedling av privata stugor och lägenheter.

3 § De uppgifter som skall lämnas framgår av bifogade blanketter:

  • Övernattningsrapport Hotell m.m
  • Övernattningsrapport Stugbyar
  • Övernattningsrapport Vandrarhem
  • Övernattningsrapport Förmedlade privata stugor och lägenheter (ändrad blankett).

Denna författning träder i kraft den 7 juli 1997.