Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 1999:20

Statistiska centralbyråns föreskrifter om föreskrifter som upphör att gälla;

Publicerad: 1999-12-14

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver att följande föreskrifter skall upphöra att gälla.

Föreskrifter om uppgifter till statistik om

  SCB-FS
Nya näringsgrenskoder avseende svensk näringsgrensindelning
1992 (SNI92)
1992:9
Finansstatistik för företag 1992:26
Rums- och stuguthyrning 1992:30
Löner inom privat, kommunal, landstingskommunal
och kyrkokommunal sektor
1996:10
Tjänstenäringsstatistik, avseende företag inom branscherna
butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror,
butikshandel med datorer, kontorsmaskiner och programvara,
butikshandel med telekommunikationsutrustning och butikshandel
med tapeter och golvbeläggningar samt företag inom
branscherna telekommunikation
1996:14
Tjänstenäringsstatistik, avseende företag inom branscherna
uthyrning av egna fastigheter, fastighetsförmedling, och
fastighetsförvaltning på uppdrag, arkitektverksamhet och
teknisk konsultverksamhet
1996:23
Djurräkningen 1996 1996:25
Trädgårdsinventeringen 1997 1996:28
Tjänstenäringsstatistik, avseende företag inom branschen
telekommunikation
1997:18
Tjänstenäringsstatistik, avseende företag inom branschen
butikshandel med blommor och andra växter
1997:23
Djurräkningen 1997 1997:25
Arbetskraftskostnadens nivå och struktur 1997 1998:1
Tjänstenäringsstatistik avseende företag inom branschen
Detaljhandel utom motorfordon och Reparationer av
hushållsartiklar och av personliga artiklar
1998:8
Tjänstenäringsstatistik avseende företag inom branschen
Postbefordran
1998:24
Djurräkningen 1998 1998:27

Denna författning träder i kraft den 15 december 1999.