Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2000:08

Statistiska centralbyråns föreskrifter om föreskrifter som upphör att gälla;

Publicerad: 2000-03-14

  SCB‑FS
Föreskrifter om ändring av Statistiska centralbyråns föreskrifter (1993:10) om uppgifter till statistik om byggproduktion 95:14
Föreskrifter om ändring av Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS1995:6) om uppgifter till statistik om industrins struktur och produktionsförhållanden 96:4
Företagens resultat 93:18
Industrins struktur 93:2
-”- -”- 95:6
-”- -”- 96:26
Löner för arbetare och tjänstemän inom privata sektorn 95:24
-”- -”- -”-”- -”- -”- -”- -”- -”- 96:16
Löner privat sektor 99:12
Yrken för anställda inom privata sektorn 99:15

Denna författning träder i kraft den 15 mars 2000.