Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2001:11

Statistiska centralbyråns föreskrifter om föreskrifter som upphör att gälla

Publicerad: 2001-03-20

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver med stöd av 4 § förordningen (1992:1668)
om den officiella statistiken att följande föreskrifter skall upphöra att gälla den 1 april 2001.

  SCB-FS
Uppgifter till konjunkturstatistik om sysselsättning och löner inom kommunal och landstingskommunal sektor 1998:30
Uppgifter till konjunkturstatistik om sysselsättning och löner inom privat sektor 2000:2
Uppgifter till statistik om löner 2000:13
Uppgifter till statistik om löner för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn 1997:20
Offentliggörande av och tillgänglighet till officiell statistik 1994:21
Ändring av Statistiska centralbyråns föreskrifter (1994:21) om offentliggörande av officiell statistik 1995:20