Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2004:22

Statistiska centralbyråns föreskrift om föreskrifter som upphör att gälla

Publicerad: 2004-11-01

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver med stöd av 5 § förordningen (2001:100)
om den officiella statistiken att följande föreskrifter skall upphöra att gälla den 1 november 2004.

  SCB-FS
Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till företagsstatistik 1998:3
Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till tjänstestatistik,
avseende företag inom branschen detaljhandel
2000:29
Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till tjänstenäringsstatistik, avseende företag inom branschen motorhandel 2001:14
Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till tjänstenäringsstatistik avseende företag med konsultverksamhet m.m; 2002:5
Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till intermittenta undersökningar avseende tjänstenäringsstatistik 2003:5