Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2004:09

Statistiska centralbyråns föreskrift om föreskrifter som upphör att gälla

Publicerad: 2004-04-30

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver med stöd av 5 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken att följande föreskrifter skall upphöra att gälla den 30 april 2004.

  SCB-FS
Ekonomiska redogörelser för kyrkokommuner avseende 1999 2000:3
Kvartalsutfall för kommuner år 2002 2002:13
Kvartalsutfall för kommuner år 2003 2003:11