Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2006:09

Statistiska centralbyråns föreskrift om föreskrifter som upphör att gälla

Publicerad: 2006-04-03

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver med stöd av 5 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken att följande föreskrifter skall upphöra att gälla den 3 april 2006.

  SCB-FS
Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till tjänstenäringsstatistik, avseende företag inom branscherna Hotell och restaurang samt Kultur och rekreation 2001:23
Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till tjänstenäringsstatistik, avseende företag och arbetsställen inom detaljhandel m.m 2002:11
Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder. 2004:12