Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2014:01

Statistiska centralbyråns föreskrift om föreskrifter som upphör att gälla;

Publicerad: 2014-01-31

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken att följande föreskrifter ska upphöra att gälla den 1 februari 2014.

  SCB-FS
Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om
beklädnadsartiklar, metaller, kemikalier och plaster;
1993:5
Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om byggsektorn 1998:14
Föreskrifter om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (1998:9)
om uppgifter till statistik om förbrukning av inköpta varor och tjänster;
2000:11