Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2018:20

Statistiska centralbyråns föreskrifter om upphävande av Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2016:12) om uppgifter till statistik om kommunernas prognostiserade resultaträkning, med tilläggsuppgifter, Resultaträkningsprognosen;

Publicerad: 2018-11-29

Beslut den 20 november 2018:

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken att Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2016:12) om uppgifter till statistik om kommunernas prognostiserade resultaträkning, med tilläggsuppgifter, Resultaträkningsprognosen, ska upphöra att gälla vid utgången av december 2018.