Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2018:03

Förordning om upphävande av Turistdelegationens föreskrifter (SCB-FS 1997:12) om uppgifter till statistik om rums- och stuguthyrning samt om stug- och lägenhetsförmedling;

Publicerad: 2018-01-25

Förordning om upphävande av Turistdelegationens föreskrifter (SCB-FS 1997:12) om uppgifter till statistik om rums- och stuguthyrning samt om stug- och lägenhetsförmedling; utfärdad den 18 januari 2018.

Regeringen föreskriver att Turistdelegationens föreskrifter (SCB-FS 1997:12) om uppgifter till statistik om rums- och stuguthyrning samt om stug- och lägenhetsförmedling ska upphöra att gälla vid utgången av februari 2018.

Denna förordning ska kungöras i Statistiska centralbyråns författningssamling (SCB-FS).