Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2020:10

Föreskrifter om upphävande av Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 1992:20) om uppgifter till statistik om vattenbruk;

Publicerad: 2020-03-10

beslutade den 3 mars 2020.

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken att Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 1992:20) om uppgifter till statistik om vattenbruk ska upphöra att gälla vid utgången av april 2020. 

På Statistiska centralbyråns vägnar 

Helen Stoye
(T.f. generaldirektör)

Martina Kielén
(Avdelningen för regioner och miljö)