Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2021:12

Föreskrifter om upphävande av Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2002:27) om uppgifter till statistik om transportföretagens export och import av transporttjänster;

Publicerad: 2021-04-13

beslutade den 8 april 2021.

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken att Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2002:27) om uppgifter till statistik om transportföretagens export och import av transporttjänster ska upphöra att gälla vid utgången av maj 2021.

På Statistiska centralbyråns vägnar

HELEN STOYE
(Biträdande generaldirektör)

PETER NILSSON
(Avdelningen för ekonomisk statistik)