Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2021:17

Föreskrifter om upphävande av Medlingsinstitutets föreskrifter (SCB-FS 2003:6) om uppgifter till statistik om EU-undersökningen Strukturlönestatistik 2002;

Publicerad: 2021-05-12

Hämta föreskriften:

beslutade den 4 maj 2021. 

Medlingsinstitutet föreskriver med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken att Medlingsinstitutets föreskrifter (SCB-FS 2003:6) om uppgifter till statistik om EU-undersökningen Strukturlönestatistik 2002 ska upphöra att gälla vid utgången av maj 2021. 

På Medlingsinstitutets vägnar 

IRENE WENNEMO (Generaldirektör)

Per Ewaldsson (Chefsjurist)