Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Allt fler arbetar hemifrån

Senast uppdaterad: 2021-05-20

Allt fler arbetar hemifrån, visar ny statistik från SCB. Drygt 40 procent av personerna i arbete i åldern 15–74 år jobbade hemifrån under årets första kvartal. Men de regionala skillnaderna är stora.

Andelen hemarbetare ökade tydligt under hösten och vintern, visar SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU). Under fjolårets tredje kvartal (juli–september) rörde det sig om 29,2 procent av personerna i arbete. I januari–mars 2021 växte andelen och stabiliserade sig runt 42 procent.

– Det är sedan i höstas en högre andel kvinnor än män som arbetar hemifrån. Under det första kvartalet 2021 arbetade 40,3 procent av männen och 44 procent av kvinnorna hemifrån, säger Eric Hellsing, statistiker på SCB.

Arbete hemifrån bland personer i arbete, 15–74 år, i procent

Månad Hälften av
dagarna
eller  mer
Mindre än
hälften av
dagarna
Brukar arbeta
hemma
Arbetade inget
hemma
Samtliga
maj-20 25,7 4,9 5,5 63,8 100,0
jun-20 23,5 4,6 5,2 66,7 100,0
jul-20 17,1 2,9 6,7 73,3 100,0
aug-20 16,9 3,6 7,3 72,1 100,0
sep-20 19,6 5,8 6,0 68,6 100,0
okt-20 19,6 6,1 7,0 67,3 100,0
nov-20 27,5 6,7 5,4 60,4 100,0
dec-20 27,2 5,3 5,7 61,8 100,0
jan-21 31,9 5,7 5,1 57,3 100,0
feb-21 30,4 6,8 4,7 58,1 100,0
mar-21 30,7 7,0 4,0 58,4 100,0

Vanligast i Stockholm

Stockholms län har den största andelen personer som arbetar hemifrån: 56,3 procent under årets första kvartal. Lägst andel hemarbetande finns i Dalarna (27,3 procent), Norrbotten (29,3) och Kalmar län (30,0).

– Men i samtliga län har det skett en tydlig ökning av andelen hemarbetande under coronapandemin, säger Eric Hellsing.

Skillnader mellan branscher

Det finns stora skillnader mellan olika yrken och branscher. Inom information och kommunikation arbetade 88,2 procent av de i arbete hemifrån under första kvartalet 2021, vilket är den högst uppmätta andelen bland branscherna. Inom offentlig förvaltning var motsvarande andel 72,7 procent.

– Den lägsta andelen hemarbetande ser vi inom hotell och restaurang samt inom vård och omsorg. Där arbetade 10,8 respektive 18,6 procent hemifrån.

Högst andel hemarbetande återfinns inom yrken med krav på fördjupad högskolekompetens. Där var det 65,8 procent som arbetade hemifrån under det första kvartalet i år.

Bland dem som arbetar i yrken inom maskinell tillverkning och transport uppgick andelen hemarbetande till 5,0 procent och inom service-, omsorgs- och försäljningsarbete var andelen 6,4 procent.

Ta del av mer statistik om hemarbete (Excel)

Rättelse: I en tidigare version förekom en felaktig uppgift i brödtexten om under vilket kvartal som 29,2 procent av personerna i arbete jobbade hemifrån. Rätt är att det var under tredje kvartalet i fjol.

Fakta: AKU

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är en urvalsundersökning som beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU visar bland annat antal och andel sysselsatta respektive arbetslösa per månad, kvartal och år. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

I AKU ingår sedan maj i fjol frågor med koppling till coronapandemin. Frågan som statistiken i pressmeddelandet bygger på löd "Just nu är det många som jobbar hemifrån på grund av coronapandemin. Under [referensveckan], arbetade du hemma (helt eller delvis) på grund av corona?"

Svarsalternativen var:

  1. Ja, mer än hälften av arbetsdagarna
  2. Ja, ungefär hälften av arbetsdagarna
  3. Ja, mindre än hälften av arbetsdagarna
  4. Ja, jobbade hemma, men brukar göra det i vanliga fall också
  5. Nej, arbetade inte hemma

 

Länkar

Arbete hemifrån maj 2020–mars 2021 (Excel)

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

En av tre av jobbar hemifrån

Läs fler artiklar om hur coronapandemin påverkar samhället

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Etiketter