Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Allt fler oroar sig för hushållets ekonomi

Senast uppdaterad: 2021-05-19

Sju procent av Sveriges befolkning uppger att de utsatts för våld eller hot om våld det senaste året, visar en ny rapport från SCB. Andelen har legat relativt stilla sedan 2008–2009. Däremot svarar allt fler att de oroar sig för hushållsekonomin.

Under 2020 svarade ungefär lika många kvinnor som män att de utsatts för våld eller hot om våld, visar rapporten Otrygghet 1980–2020.

– Men det är vanligare att yngre och medelålders personer utsatts än äldre, säger Anne Danielsen Rackner, utredare på SCB.

Rapporten bygger på SCB:s Undersökningar av levnadsförhållande (ULF/SILC), där olika grupper i Sveriges befolkning som är 16 år och äldre bland annat svarar på frågor om otrygghet.

Andelen kvinnor som har varit utsatta för hot eller våld har ökat från 4 procent 1980–1981 till 7 procent 2020. Bland män var andelen 6 procent både i början av 1980-talet och 2020, men har varit högre däremellan.

– Sedan undersökningen 2008–2009 har andelen legat rätt konstant på runt 6–7 procent för både kvinnor och män, säger Anne Danielsen Rackner.

Oro att bli överfallen

Däremot ökar andelen personer som någon gång under de senaste tolv månaderna avstått från att gå ut på kvällen av oro för att bli överfallen eller hotad.

– Ökningen gäller för både kvinnor och män. Men det är mer än tre gånger så vanligt att kvinnor avstår från att gå ut än att män gör det.

För kvinnor är andelen 25 procent och för män är den 7 procent. Det är i linje med resultaten i undersökningen 2008–2009.

– Det har gått upp och ner en del de senaste åren. I undersökningen 2012–2013 var exempelvis andelarna 17 och 4 procent.

Oro för ekonomin

En annan trygghetsaspekt i undersökningen är den ekonomiska. Efter att ha minskat successivt i varje undersökning sedan slutet av 1990-talet ökar nu andelen av Sveriges befolkning som oroar sig för hur det ska gå med det egna hushållets ekonomi.

– För fyra år sedan var andelen den hittills lägst uppmätta, 18 procent. Men nu ökar den till 21 procent. Så som frågan är ställd går det inte att veta om det har med coronapandemin att göra, men det är sannolikt en faktor, säger Anne Danielsen Rackner.

Utrikesfödda oroar sig i högre grad än inrikesfödda för sin ekonomi. Detsamma gäller oron för arbetslöshet.

– Den är mycket högre bland utrikes än inrikes födda, 31 jämfört med 11 procent.

Sett till alla som arbetar är andelen som oroar sig för arbetslöshet 15 procent. Det är en ökning sedan den förra mätningen (2016–2017) då andelen var nere på 11 procent.

Läs mer i rapporten på scb.se (pdf)

Fakta: Undersökningarna av levnadsförhållanden

SCB:s Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF/SILC) är en intervjuundersökning som har gjorts årligen i över 40 år.

Statistiken beskriver levnadsförhållanden för olika grupper i Sveriges befolkning som är 16 år och äldre. Där finns statistik om boende, ekonomi, hälsa, fritid, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, sysselsättning och arbetsmiljö och trygghet.

Länkar

Otrygghet 1980–2020 (pdf)

Undersökningarna av levnadsförhållanden i statistikdatabasen

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Nio av tio nöjda med sitt jobb

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB