Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Ekonomisk ljusning för kultur, nöje och fritidsnäringar

Senast uppdaterad: 2021-09-13

Långsamt återhämtar sig näringarna inom kultur, nöje och fritid efter pandemiåret 2020. Under första halvåret i år ökade deras omsättning med 6 procent jämfört med samma period i fjol. Men några branscher har det tufft och tusentals jobb har försvunnit.

Totalt har näringarnas omsättning ökat med två miljarder kronor jämfört med första halvåret 2020. Men antalet anställda har sjunkit.

– Antalet sysselsatta inom kultur, nöje och fritid sjönk från 54 300 till 52 300. Det motsvarar en minskning med cirka 4 procent, säger Daniel Lennartsson, statistiker på SCB.

I de kulturella verksamheterna föll omsättningen med 11 procent, eller 0,7 miljarder kronor, under första halvåret 2021 jämfört med samma period 2020.

– Stödföretag till artistisk verksamhet gick särskilt dåligt. I den branschen minskade omsättningen med hela 20 procent. Även artistisk verksamhet utvecklades svagt, där sjönk omsättningen med 0,2 miljarder kronor.

Vändning för museerna

Museerna hör till de branscher som märker av en ekonomisk vändning. I fjol var många museer helt stängda och när de nu öppnar igen ökar också intäkterna. Museernas omsättning steg med 22 procent jämfört med första halvåret 2020.

Privata sport-, fritids- och nöjesverksamheter ökar också sina intäkter som en följd av lättnader i restriktionerna. Branschernas omsättning ökade med 10 procent eller 1,4 miljarder kronor. Bäst gick det för nöjes- och temaparker som Gröna Lund, Liseberg och Skara sommarland.

Temaparker ökade stort

– Många temaparker var stängda i fjol så omsättningen ökade med hela 130 procent under första halvåret i år. Men det är ändå en bit kvar till läget före pandemin. Temaparkerna ligger fortfarande 44 procent under omsättningsnivån för 2019, säger Daniel Lennartsson.

Golfklubbar hör till de branscher som har klarat sig bra under hela pandemin. Klubbarna ökade sin omsättning med 14 procent under första halvåret 2021 jämfört med samma period i fjol.

Så gick det för näringarna inom kultur, nöje och fritid i miljoner kronor

Bransch Första halvåret 2020 Första halvåret 2021 Förändring Utveckling (%)
Kulturell verksamhet 7 003 6 269 -734 -10,5
  Artistisk verksamhet 1 973 1 721 -252 -12,8
  Stödföretag till artistisk verksamhet 2 570 2 056 -515 -20
  Litterärt och konstnärligt skapande 2 324 2 338 14 0,6
  Teater- och konserthusföretag o.d. 136 154 18 13,2
Museiverksamhet och dylikt 585 713 128 21,8
Spel- och vadhållningsföretag    11 857 13 148 1 291 10,9
Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 13 215 14 590 1 375 10,4
   Skidsportanläggningar 1 833 2 378 545 29,7
   Golfklubbar 1 449 1 657 208 14,3
   Trav- och galoppbanor 442 401 -41 -9,3
   Sporthallar, idrottsplatser, andra sportanläggningar 1 777  2 049 272 15,3
   Sportklubbar och idrottsföreningar 887 795 -93 -10,4
   Gymanläggningar 3 047 2 926 -121 -4
   Tävlingsstall 943 983 40 4,3
   Idrottsutövare,  sportarrangörer, sportadministratörer 1 195 1 490 295 24,7
   Nöjes- och temaparker 235 542 307 130,5
   Övriga fritids- och nöjesanläggningar 1 286 1 235 -52 -4
Total kultur, nöje och fritid 32 660 34 719 2 059 6,3

Fakta: Om statistiken 

Statistiken i artikeln bygger i huvudsak på data från momsregistret. För kulturellverksamhet (SNI 90) har data från SCB:s omsättningsstatistik använts. Det är företagssektorn som beskrivits och offentliga samt ideella organisationer ingår ej. Uppgiften om antalet sysselsatta kommer från SCB:s nationalräkenskaper, samt skattningar av det sista kvartalet utifrån arbetskraftsundersökningen. 

Länkar

Företagens ekonomi

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Text- och innehållsansvariga