Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Fler positiva till Nato i ny mätning

Senast uppdaterad: 2022-12-07

Fler väljare är positivt inställda till Nato, visar den senaste partisympatiundersökningen. Totalt uppger 67,8 procent av väljarna att de är ganska eller mycket positivt inställda till Nato, en ökning med 5,3 procentenheter jämfört med mätningen i maj.

– Jämfört med undersökningen i maj har andelen väljare som uppger att de är mycket positiva ökat. Andelen som svarar att de inte vet eller inte vill svara på frågan har samtidigt minskat. Dessa förändringar är statistiskt säkerställda, säger Leonora Uddhammar, statistiker på SCB.

I samband med partisympatiundersökningen i maj ställdes frågan om inställningen till Nato för första gången.

I den andra mätningen i november uppger 28,9 procent att de är mycket positiva till ett svenskt medlemskap i Nato. I maj svarade 22,6 procent av väljarna att de var mycket positivt inställda till Nato. Män är mer positivt inställda till en Natoanslutning än kvinnor.

nato diagram.PNG

Om undersökningen

De som ingår i undersökningen har tillfrågats om de är ganska eller mycket positivt/negativt inställda till ett svenskt medlemskap i Nato. I frågeställningen ingår inte ett ja eller nej till medlemskap. Frågan ställs inte i relation till individens sympatier i övrigt. Det är andra gången som frågan om inställningen till Nato är med i SCB:s partisympatiundersökning.

Fakta: Partisympatiundersökningen

Frågan om inställningen till Nato är en del i partisympatiundersökningen – partisympatier november 2022. Partisympatiundersökningen visar i vilka demografiska grupper de politiska partierna har sitt starkaste stöd. Undersökningen redovisar även väljarkårens EU- och Eurosympatier.

SCB genomför partisympatiundersökningen (PSU) två gånger varje år, i maj och november. PSU för november genomfördes under perioden 27 oktober–24 november.

Den 1 december publicerade SCB skattningar av valresultatet om det hade varit riksdagsval i november 2022.

Länkar

Partisympatier november 2022 

Två partier ökar och tre tappar i första PSU efter valet

Väljare ger svar om Nato i Partisympatiundersökning

Många förändringar i sista PSU före valet

Partisympatiundersökningen (PSU)

Demokratistatistik

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

 

Etiketter