Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Långt från jämställd fördelning av kapitalinkomster

Senast uppdaterad: 2020-06-17

Kapitalinkomster och kapitalvinster är mycket ojämnt fördelade mellan könen i Sverige, visar statistik som för första gången publiceras i SCB:s rapport ”På tal om kvinnor och män”. Av alla räntor och utdelningar som betalades ut till privatpersoner under 2018 gick nästan 80 procent till män

Hos personer som var folkbokförda hela året i Sverige uppgick samtliga kapitalinkomster och kapitalvinster till totalt 356,5 miljarder kronor. Av det gick 68 procent till män och 32 till kvinnor.
Ojämnast var fördelningen av ränteutbetalningar och olika former av aktieutdelningar. Det rör sig om totalt 132 miljarder kronor där 21 procent gick till kvinnor och 79 procent till män.
– I alla åldersgrupper, förutom bland barn, har män större kapitalinkomster än kvinnor. Absolut störst är skillnaden i gruppen 60–64-åringar, säger Helena Löf, expert på jämställdhetsstatistik på SCB.

Statistiken om mäns och kvinnors kapitalinkomster och kapitalvinster återfinns i SCB:s rapport ”På tal om kvinnor och män – lathund om jämställdhet” (pdf) som publiceras i dag. Där finns den nedbruten i flera inkomsttyper. Gemensamt för dessa är att fördelningen konsekvent är till männens fördel.

Kapitalinkomster och kapitalvinsters fördelning 2018

Inkomster/vinster

Summa (miljoner kronor)

Till kvinnor (procent)

Till män (procent)

Ränta och utdelning

132 165

21

79

Schablonintäkter

19 223

41

59

Uthyrning privatbostad

4 698

36

64

Positiv räntefördelning (företagare)

6 709

26

74

Kapitalvinst (brutto)

201 859

39

61

Kapitalförlust (brutto)

8 124

33

67

Summa kapitalinkomst och vinst

356 531

32

68

”På tal om kvinnor män” ges ut vartannat år och innehåller jämställdhetsstatistik inom en rad områden som inkomster, brott, utbildning, makt, hälsa och tidsanvändning.

Fakta: Kapitalinkomster

Med kapitalinkomster avses bland annat räntor, aktieutdelningar, schablonintäkter samt vinster minus förluster vid försäljning av bostäder och värdepapper.
I statistiken ingår alla som var folkbokförda i Sverige under hela 2018.
95 procent av kapitalinkomsterna gick till tio procent av befolkningen.

Läs mer i statistiknyheten och rapporten på scb.se

”På tal om kvinnor och män – lathund om jämställdhet 2020” (pdf)
Pengar, makt och utbildning– statistiken visar på fortsatt ojämställdhet (SN)
Jämställdhetsstatistik på scb.se