Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Ny publiceringstid för SCB:s statistik

Senast uppdaterad: 2022-01-10

Från och med måndagen den 17 januari publicerar SCB ny statistik klockan 08.00.

Statistik från SCB har sedan 2005 publicerats på vardagar klockan 09.30. Men som vi informerade om i höstas tidigarelägger vi nu publiceringarna till 08.00 för att bättre möta olika behov från användarna.

– Det passar många användare att ha tillgång till ny statistik tidigare på morgnarna. Det blir till exempel enklare för nyhetsmedier att få med statistiken i morgonens nyhetsförmedling, säger Joakim Stymne, generaldirektör på SCB.

– Med den här förändringen vill vi bland annat ge nyhetsförmedlare bättre möjligheter att analysera, kommentera och reflektera kring vår statistik, fortsätter Joakim Stymne.

Flera avvägningar

Att valet av ny tid föll på just 08.00 är resultatet av flera avvägningar.

– Vi bedömer inte att en ännu tidigare publicering hade skapat ett påtagligt extra värde för användarna. Dessutom är 08.00 den tid som de andra nordiska statistikbyråerna använder sig av, och som de upplever har fungerat bra, säger Joakim Stymne.

I praktiken kommer förändringen att märkas först på tisdagen den 18 januari eftersom SCB inte har någon planerad publicering av ny statistik på måndagen.

I publiceringskalendern finns information om kommande statistikpubliceringar från SCB och övriga statistikansvariga myndigheter.

SCB:s publiceringskalender

Fakta: Publicering 08.00

Från och med den 17 januari 2022 publiceras ny statistik från SCB på vardagar klockan 08.00.

Länkar

Ny publiceringstid för statistik

SCB:s publiceringskalender

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Etiketter