Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Prisstegringen på kaffe stannar av

Senast uppdaterad: 2022-05-12

Efter att ha gått upp rejält under årets tre första månader stod priset på kaffe i Sverige nästan stilla i april. Men det har aldrig varit högre, visar SCB:s Konsumentprisindex.

Kaffepriset steg visserligen bara med 0,06 procent i april jämfört med mars i år. Men det var ändå fjärde månaden i följd som det gick upp. Det innebär en toppnotering för kaffe i Konsumentprisindex, där produkten funnits sedan 1983.

– Prisstegringen har saktat ner. Men de senaste tolv månaderna har priset på kaffe stigit med strax över 29 procent i Sverige. Ingen månad sedan mätningarna började har vi sett ett högre kaffepris än i april i år, säger Mikael Nordin, statistiker på SCB.

Kaffeprisets utveckling 2022

Månad Månadsförändring (%) Årsförändring (%)*
Januari 11,99 13,41
Februari 11,64 29,46
Mars 3,51 34,76
April 0,06 29,04

*Årsförändring avser prisutvecklingen tolv månader bakåt vid varje given tidpunkt.

Produkterna vars pris steg mest i april jämfört med mars var utrikes flygresor, böcker och vitkål.

– Priset på utrikes flygresor steg med drygt 22 procent i april. De senaste tolv månaderna har det gått upp med närmare 13 procent. Även priset på inrikes flygresor gick upp i april, med nästan 15 procent jämfört med mars. Men jämfört med ett år tillbaka är priserna på inrikesflyg nästan 42 procent lägre.

Produkter som ökat respektive minskat mycket i pris mellan mars och april

Produkt Månadsförändring (%) Årsförändring (%)*
Utrikes flygresor 22,62 12,71
Böcker 20,37 10,87
Vitkål 16,64 43,17
inrikes flygresor 14,75 -41,73
Paprika 10,92 -10,98
Morötter 10,69 17,66
Taxi 10,63 12,23
Damkappa 9,20 8,93
[…] […] […]
Päron -6,50 13,49
Ur -8,71 -2,56
Inspelad musik -8,83 -19,38
Vindruvor -8,96 23,31
Framkallning -13,48 -3,75
Gravad/rökt laxfisk -16,75 -15,82
Högtalare -16,85 -8,60
Sillkonserver -18,29 -16,03
Tv- och datorspel -21,79 -17,41

*Årsförändring avser prisutvecklingen tolv månader bakåt vid varje given tidpunkt.

Prisutvecklingen på taxiresor stack ut i april mot hur det brukar se ut. Taxipriset har inte sjunkit på över två år, men månadsförändringarna har i många år varit små eller obefintliga. Fram till nu.

– Priset på taxiresor steg med nästan 11 procent i april jämfört med mars i år. Jämfört med ett år tillbaka var taxipriserna drygt 12 procent högre i april, säger Mikael Nordin.

Produkter som ökat respektive minskat mycket i pris de senaste tolv månaderna

Produkt Årsförändring (%)* Månadsförändring (%)
E85 65,92 -2,37
Dieselolja 56,75 -0,92
Eldningsolja, egnahem 51,27 -5,54
Vitkål 43,17 16,64
Honungsmelon 42,82 5,13
Bensin 95 oktan 36,03 -1,33
Elström, egnahem 35,32 -3,96
Bensin 98/99 oktan 33,68 -1,16
Tomater 33,01 0,04
Hotellrum veckoslut 30,63 6,42
[…] […] […]
Avokado -13,95 2,36
Gravad/rökt laxfisk -15,82 -16,75
Sillkonserver -16,03 -18,29
Tv- och datorspel -17,41 -21,79
Inspelad musik -19,38 -8,83
Långfärdsbuss -21,33 5,54
Blomkål -24,09 2,80
Dvd-film -24,58 6,90
Inrikes flygresor -41,73 14,75
Purjolök -54,61 -0,34

*Årsförändring avser prisutvecklingen tolv månader bakåt vid varje given tidpunkt.

– Priserna på drivmedel gick ner i april, men är ändå väldigt mycket högre än för ett år sedan, säger Mikael Nordin.

För ett par produkter på listan förändrades utvecklingen i april.

– Tomater har likt kaffe gått upp mycket i pris under 2022 och är nu 33 procent dyrare än vid samma tidpunkt i fjol. Men precis som för kaffe stannade den branta prisutvecklingen av i april.

– Priset på gravad eller rökt laxfisk gick upp mycket i januari–februari men har därefter sjunkit och är nu nästan 16 procent billigare än för ett år sedan.

Purjolöken fortsätter dock enligt samma trend som föregående månader.

– Purjolök är nu nästan 55 procent billigare än för ett år sedan, säger Mikael Nordin.

Läs mer om KPI i statistiknyheten på scb.se:

Inflationstakten 6,4 procent i april 2022

Fakta: Konsumentprisindex (KPI)

Konsumentprisindex mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. KPI är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige.

Länkar

Inflationstakten 6,4 procent i april 2022

Biljetter i lokaltrafiken har stigit mer i pris än bensin under 2000-talet

Kaffe och tomater har blivit nästan 30 procent dyrare

Konsumentprisindex (KPI)

Konsumentprisindex (KPI) efter produktgrupp, 1980=100. Månad 1980M01–2022M02

Konsumentprisindex (KPI) efter varu-/tjänstegrupp (COICOP), 1980=100. Månad 1980M01–2022M02

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB