Till innehåll på sidan

Ekologisk djurhållning 2013

Serie:
JO20 - Husdjur
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-jo20sm1402_pdf
ISSN:
1654-4218 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-08-19
Förfrågningar:

Ulf Svensson

036-15 50 74

ulf.svensson@jordbruksverket.se