Till innehåll på sidan

Ekologisk växtodling 2014

PDF:
Hela publikationen (1051kb)
Serie:
JO13 - Ekologisk växtodling
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-jo13sm1501_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2015-06-04
Förfrågningar:

Ulf Svensson

036-15 50 74

ulf.svensson@jordbruksverket.se