Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, september 2017

Serie:
AM17 - Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor. Månad
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-am17sm1711_pdf
ISSN:
1654-2711 (Online)
Statistikansvarig:
Medlingsinstitutet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-11-30
Förfrågningar:

Lena Österberg

+46104796019

lena.osterberg@scb.se

Caroline Ledin

+46104796114

caroline.ledin@scb.se