Till innehåll på sidan

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2016

Serie:
AM51 - Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-am51sm1701_pdf
ISSN:
1654-2924 (Online)
Statistikansvarig:
Medlingsinstitutet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-05-18
Förfrågningar:

Emma Strand

010-479 61 01

emma.strand@scb.se