Till innehåll på sidan

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2016

Serie:
AM50 - Löner och sysselsättning inom statlig sektor
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-am50sm1701_pdf
ISSN:
1654-2916 (Online)
Statistikansvarig:
Medlingsinstitutet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-05-18
Förfrågningar:

Leif Norén

010-479 64 78

leif.noren@scb.se