Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju)

Nästa publicering: 2021-12-07

Statistiken visar hur sjukfrånvaron under sjuklöneperioden ser ut. Sjuklöneperioden är den tid då arbetsgivaren betalar sjuklön till en arbetstagare, som på grund av sjukdom, inte är på arbetet. Du får en bild av hur den totala utvecklingen av sjukfrånvaron ser ut.

Statistiknyheter

Konjunkturstatistik över sjuklöner, 2:a kvartalet 2021

2021-09-07

Antalet sjukdagar per anställd minskade under andra kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal 2020. Antalet sjukdagar under sjuklöneperioden var 1,84 dagar per anställd.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0209