Till innehåll på sidan

Skogsdata – aktuella uppgifter om de svenska skogarna

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-05-24

Statistiken visar bland annat landareal, skogsmarksareal, produktiv skogsmarksareal, virkesförråd, årlig tillväxt och skogsskador per län och landsdel.

För den här statistiken ansvarar:
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Per Nilsson

Telefon
090-786 84 72
E-post
per.nilsson@slu.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/jo0801