Till innehåll på sidan

Träd

Undersökningar om Träd

Skogsdata – aktuella uppgifter om de svenska skogarna

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Statistiken visar bland annat landareal, skogsmarksareal, produktiv skogsmarksareal, virkesförråd, årlig tillväxt och skogsskador per län och landsdel.

Miljö, Produktion, Skog, Skogsmark, Träd

Virkesförråd och trädbiomassa

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Statistiken visar bland annat virkesförrådet fördelat på trädslag och diameterklasser och volym död ved.

Skog, Skogsmark, Biomassa, Träd