Till innehåll på sidan

Balansstatistik

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-06-09

Statistiken visar företagens finansiella tillgångar och skulder i form av ställningsvärden och transaktioner.

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

Daniel Vallström

Telefon
010-479 61 95
E-post
daniel.vallstrom@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv0103