Till innehåll på sidan

Lån

Undersökningar om Lån

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Statistiken är en snabbstatistik och visar till exempel in- och utlåning till och från olika sektorer. Statistiken visar de svenska monetära finansinstitutens, MFI (inklusive utländska filialer) tillgångar och skulder fördelade på olika motparter och typer av finansobjekt.

Lån, Tillgångar och skulder

Sparbarometern

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Sparbarometern är en snabbstatistik med syfte att snabbt ge en preliminär kalkyl över hushållens finansiella sparande och finansiella förmögenhet kvartalsvis.

Förmögenhet, Hushåll, Lån, Sparande, Tillgångar och skulder

Finansmarknadsstatistik

Statistikansvarig myndighet: Sveriges riksbank

Statistiken visar tillgångar och skulder för monetära finansinstitut (MFI, ett samlingsnamn för bland annat banker, bostadsinstitut och finansbolag), utvecklingen av penningmängd, ut- och inlåning till hushåll och företag, MFI:s fordringar och skulder mot utlandet och ut- och inlåningsräntor.

Ekonomi, Hushåll, Lån, Räntor, Tillgångar och skulder

Balansstatistik

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar företagens finansiella tillgångar och skulder i form av ställningsvärden och transaktioner.

Företagsekonomi, Lån, Sparande, Tillgångar och skulder

Den svenska statsskulden

Statistikansvarig myndighet: Riksgälden

Statistiken visar statsskuldens storlek, sammansättning och förändring över tid.

Ekonomi, Lån, Tillgångar och skulder