Till innehåll på sidan

Lån

Undersökningar om Lån

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder

Statistiken är en snabbstatistik och visar till exempel in- och utlåning till och från olika sektorer. Statistiken visar de svenska monetära finansinstitutens, MFI (inklusive utländska filialer) tillgångar och skulder fördelade på olika motparter och typer av finansobjekt.

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Etiketter: Lån Tillgångar och skulder

Sparbarometern

Sparbarometern är en snabbstatistik med syfte att snabbt ge en preliminär kalkyl över hushållens finansiella sparande och finansiella förmögenhet kvartalsvis.

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Etiketter: Förmögenhet Hushåll Lån Sparande Tillgångar och skulder

Finansmarknadsstatistik

Statistiken visar tillgångar och skulder för monetära finansinstitut (MFI, ett samlingsnamn för bland annat banker, bostadsinstitut och finansbolag), utvecklingen av penningmängd, ut- och inlåning till hushåll och företag, MFI:s fordringar och skulder mot utlandet och ut- och inlåningsräntor.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges riksbank

Etiketter: Ekonomi Hushåll Lån Räntor Tillgångar och skulder

Balansstatistik

Statistiken visar företagens finansiella tillgångar och skulder i form av ställningsvärden och transaktioner.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Företagsekonomi Lån Sparande Tillgångar och skulder

Den svenska statsskulden

Statistiken visar statsskuldens storlek, sammansättning och förändring över tid.

Statistikansvarig myndighet: Riksgälden

Etiketter: Ekonomi Lån Tillgångar och skulder