Till innehåll på sidan

Migration

Undersökningar om Migration

Befolkningens utbildning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar bland annat utbildningens nivå och inriktning efter kön, ålder och nationell bakgrund. För in- och utvandrare visas även utflyttningsland och invandringsår respektive inflyttningsland och utvandringsår.

Grundskola, Gymnasieskola, Migration, Universitet och högskola, Utbildningsnivå