Till innehåll på sidan

Gymnasieskola

Undersökningar om Gymnasieskola

Utbetalning och beviljning av studiestöd

Statistikansvarig myndighet: Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Statistiken ger information om studerande som har olika former av studiestöd och om utländska medborgares grundläggande rätt till studiestöd från CSN. Statistiken och kvalitetsdeklarationer redovisas på CSN:s webbplats.

Gymnasieskola, Studenter, Universitet och högskola, Vuxenutbildning, Studiestöd

Befolkningens utbildning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar bland annat utbildningens nivå och inriktning efter kön, ålder och nationell bakgrund. För in- och utvandrare visas även utflyttningsland och invandringsår respektive inflyttningsland och utvandringsår.

Grundskola, Gymnasieskola, Migration, Universitet och högskola, Utbildningsnivå

Inträdet på arbetsmarknaden

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Syftet med undersökningarna är att beskriva inträdet på arbetsmarknaden för personer med olika utbildningsbakgrund.

Arbetsmarknad, Gymnasieskola, Universitet och högskola

Gymnasieungdomars studieintresse

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Undersökningen har genomförts sedan läsåret 1992/93 och dess fokus är intresset för att börja studera på universitet/högskola bland elever i gymnasieskolans årskurs 3. Statistiken visar bland annat planer på högskole- eller universitetsstudier inom tre år, planerat studieupplägg, och utbildningsinriktning.

Betyg, Gymnasieskola, Universitet och högskola

Kostnader för utbildningsväsendet

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar bland annat kostnader för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola samt total kostnad per skolform/verksamhet och som andel av BNP.

BNP, Grundskola, Gymnasieskola, Universitet och högskola, Utgifter

Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Gymnasieskola, Studenter, Universitet och högskola

Övergång gymnasieskola-eftergymnasiala utbildningar

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar hur många och hur stor andel av dem som avslutar gymnasieskolan som väljer att studera vidare i eftergymnasiala utbildningar.

Gymnasieskola, Studenter, Universitet och högskola