Till innehåll på sidan

Pension

Undersökningar om Pension

Inkomster och skatter

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar inkomstfördelning och storleken på inkomster, skatter, kapitalvinster och skattereduktioner, som RUT och ROT, efter kön, ålder, födelseland, län och kommun, för både individer och hushåll. Statistiken är totalräknad och lämpar sig väl för regionala redovisningar.

Ekonomi, Inkomst, Lön, Pension, Skatt, Välfärd

Allmän pension

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Statistiken visar de ordinarie månadsutbetalningarna av allmänna pensioner som utbetalas till berättigade.

Pension, Pensionärer

Premiepensionssparande

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Statistiken belyser antal personer inom premiepensionssystemet och marknadsvärde.

Pension

Intjänande till inkomstpension

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Statistiken visar intjänad pensionsrätt, genomsnittligt pensionsunderlag, pensionsbehållning och genomsnittligt belopp.

Pension

Efterlevandepension till vuxna

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Statistiken redovisar antalet personer som får efterlevandepension till vuxna och utbetalda årsbelopp i december. Förmåner som hör till statistiken är änkepension och garanti till änkepension, omställningspension och garanti till omställningspension, förlängd omställningspension och garanti till förlängd omställningspension samt premiepension till efterlevande.

Pension, Efterlevande

Barnpension och efterlevandestöd till barn

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Statistiken redovisar antalet barn som får barnpension och/eller efterlevandestöd till barn samt utbetalda årsbelopp för respektive förmån i december.

Barn, Pension, Efterlevande

Pensioner och pensionsrelaterade förmåner i det allmänna pensionssystemet

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Statistiken redovisar de ordinarie månadsutbetalningarna av pensioner och pensionsrelaterade förmåner som utbetalas av Pensionsmyndigheten. Statistiken redovisar även intjänande och sparande till den allmänna pensionen.

Pension