Till innehåll på sidan

Pension

Undersökningar om Pension

Inkomster och skatter

Statistiken visar inkomstfördelning och storleken på inkomster, skatter, kapitalvinster och skattereduktioner, som RUT och ROT, efter kön, ålder, födelseland, län och kommun, för både individer och hushåll. Statistiken är totalräknad och lämpar sig väl för regionala redovisningar.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Inkomst Lön Pension Skatt Välfärd

Allmän pension

Statistiken visar de ordinarie månadsutbetalningarna av allmänna pensioner som utbetalas till berättigade.

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Etiketter: Pension Pensionärer

Premiepensionssparande

Statistiken belyser antal personer inom premiepensionssystemet och marknadsvärde.

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Etiketter: Pension

Intjänande till inkomstpension

Statistiken visar intjänad pensionsrätt, genomsnittligt pensionsunderlag, pensionsbehållning och genomsnittligt belopp.

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Etiketter: Pension

Efterlevandepension till vuxna

Statistiken redovisar antalet personer som får efterlevandepension till vuxna och utbetalda årsbelopp i december. Förmåner som hör till statistiken är änkepension och garanti till änkepension, omställningspension och garanti till omställningspension, förlängd omställningspension och garanti till förlängd omställningspension samt premiepension till efterlevande.

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Etiketter: Pension Efterlevande

Barnpension och efterlevandestöd till barn

Statistiken redovisar antalet barn som får barnpension och/eller efterlevandestöd till barn samt utbetalda årsbelopp för respektive förmån i december.

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Etiketter: Barn Pension Efterlevande

Pensioner och pensionsrelaterade förmåner i det allmänna pensionssystemet

Statistiken redovisar de ordinarie månadsutbetalningarna av pensioner och pensionsrelaterade förmåner som utbetalas av Pensionsmyndigheten. Statistiken redovisar även intjänande och sparande till den allmänna pensionen.

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Etiketter: Pension