Till innehåll på sidan

Personalomsättning

Undersökningar om Personalomsättning

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS)

Statistikansvarig myndighet:

Statistiken visar hur antalet anställda på hela arbetsmarknaden förändras. Statistiken redovisas på detaljerad näringsgrensnivå och efter län. Information finns även om personalomsättning och sjukfrånvaro.

Anställda, Arbetskraft, Personalomsättning, Sjukfrånvaro, Sysselsatta