Till innehåll på sidan

Personalomsättning

Undersökningar om Personalomsättning

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar hur antalet anställda på hela arbetsmarknaden förändras. Statistiken redovisas på detaljerad näringsgrensnivå och efter län. Information finns även om personalomsättning och sjukfrånvaro.

Anställda, Arbetskraft, Personalomsättning, Sjukfrånvaro, Sysselsatta