Till innehåll på sidan

Lönesummor

Undersökningar om Lönesummor

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Statistiken visar utvecklingen av lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt. Varje kvartal publiceras statistiken som bygger på arbetsgivardeklarationer från företag. Statistiken finns bland annat per sektor och näringsgren.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Lön Lönesummor Skatt

Registerbaserad lönesummestatistik (LSUM)

Statistiken visar lönesummor, preliminär A-skatt och vilka sociala ersättningar som betalas ut. Uppgifterna som baseras på arbetsgivardeklarationer (AGI) och kontrolluppgifter (KU) kan tas fram efter region, sektor och näringsgren.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Lön Lönesummor Skatt