Till innehåll på sidan

Prisbasbelopp

Undersökningar om Prisbasbelopp

Konsumentprisindex (KPI)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. KPI är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige.

Ekonomi, Index, Inflation, Prisbasbelopp, Priser