Till innehåll på sidan

Statsbudget

Undersökningar om Statsbudget

Offentliga förvaltningens budgetuppgifter och tillägg till EU:s konvergenskriterier

EU-direktiv 2011/85 specificerar ett antal krav på medlemsländernas budgetramverk. Budgetuppgifter för staten och sociala trygghetsfonder publiceras månadsvis, för kommuner och regioner kvartalsvis samt tilläggsuppgifter årsvis där syftet är att fånga upp transaktioner där offentliga finanser skulle kunna påverkas.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Offentlig ekonomi Stabilitets- och tillväxtpakten Statsbudget