Till innehåll på sidan

Rökning

Undersökningar om Rökning

Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Rapporten omfattar statistik över föräldrars rökvanor vid två tillfällen, när barnet är mellan noll och fyra veckors ålder och andra gången när barnet är cirka åtta månader.

Barn, Familj, Hälsa och ohälsa, Rökning