Till innehåll på sidan

Hälsa och ohälsa

Undersökningar om Hälsa och ohälsa

Statistik om amning

Rapporten omfattar statistik om amning av barn under det första levnadsåret vid sex mättillfällen.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Barn Familj Hälsa och ohälsa Amning

Statistik om nyupptäckta cancerfall

Statistiken visar bland annat antal diagnostiserade tumörer och antal diagnostiserade tumörer per 100 000 invånare per år för olika typer av cancer fördelat på ålder och kön.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Hälsa och ohälsa Hälso- och sjukvård

Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård

Statistiken visar bland annat antalet patienter som vårdats, fördelat på sjukdomsgrupper, ålder och kön.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Hälsa och ohälsa Patienter Hälso- och sjukvård

Statistik om hjärtinfarkter

Statistiken visar antal personer som vårdats i sluten vård för akut hjärtinfarkt och uppgifter om avlidna med hjärtinfarkt som dödsorsak efter ålder, kön och län.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Födda och döda Hälsa och ohälsa Hälso- och sjukvård

Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård

Statistiken beskriver personer som vårdats på sjukhus för en skada, förgiftning eller till följd av en yttre orsak (omständighet). Fördelningar över skadediagnoser och yttre orsaker redovisas.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Hälsa och ohälsa Olyckor Patienter Hälso- och sjukvård

Fosterskador och kromosomavvikelser

Statistiken visar fosterskador och kromosomavvikelser hos nyfödda barn, både levande födda och dödfödda, och hos foster vid graviditeter avbrutna på grund av fosterskador.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Barn Födda och döda Hälsa och ohälsa Hälso- och sjukvård

Aborter

Statistiken visar verkställda aborter fördelat efter abortmetod, graviditetslängd, tidigare antal aborter, kvinnans ålder och kommun.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Hälsa och ohälsa Hälso- och sjukvård Reproduktion

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser

Statistiken visar hur många personer som fått kommunal hälso- och sjukvård bland annat fördelat på ålder och kön.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Hälsa och ohälsa Hälso- och sjukvård Omsorg Äldreomsorg

Statistik om dödsorsaker

Statistiken visar bland annat dödsorsaker fördelat på ålder och kön och dödsorsaker under första levnadsåret fördelat på ålder och kön.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Födda och döda Hälsa och ohälsa Hälso- och sjukvård

Statistik om läkemedel

Statistiken visar bland annat uppgifter om antal patienter och totala kostnader för olika substanser och läkemedelsgrupper.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Hälsa och ohälsa Hälso- och sjukvård Läkemedel

Hälsoräkenskaper

Statistiken visar bland annat hälso- och sjukvårdsutgifter efter ändamål, finansiär, och producentgrupp totalt och i relation till BNP. Senaste publicerade året är att betraktas som preliminärt. Samtliga värden är i löpande priser.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: BNP Hushåll Hälsa och ohälsa Offentlig ekonomi

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF)

Statistiken beskriver levnadsförhållanden för olika grupper i befolkningen 16 år och äldre i olika avseenden: boende, ekonomi, hälsa, fritid, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, sysselsättning och arbetsmiljö, trygghet och säkerhet.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbetsmiljö Boende Ekonomi Fritid Hälsa och ohälsa Inkomst Sysselsatta Utbildning Välfärd Funktionsnedsättning

Integration – statistik och analys

Statistiken visar situationen för olika grupper av utrikes och inrikes födda inom områden som arbetsmarknad, utbildning, ekonomi, boende, hälsa och demokrati. Statistiken publiceras i Statistikdatabasen och i årliga analysrapporter.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbete Arbetsmarknad Demografi Demokrati Hälsa och ohälsa In- och utvandring Inkomst Integration

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden

Statistiken visar hur barn i åldern 12–18 år har det (10–18 år före 2015). Vi frågar barnen bland annat om situationen i skolan, vad de gör på fritiden och hur de mår. Svaren på frågorna kan även kopplas till uppgifter från deras föräldrar, till exempel föräldrarnas yrke, utbildning och hur familjen bor.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Barn Ekonomi Fritid Hälsa och ohälsa Skola

Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt arbetsmarknadsstatus

Statistiken innehåller arbetsmarknadsstatus för samtlig legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och specialistbevisinnehavare, samt inom vilken näringsgren de är sysselsatta.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Anställda Arbete Hälsa och ohälsa Hälso- och sjukvård Sysselsatta Yrke

Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor

Rapporten omfattar statistik över föräldrars rökvanor vid två tillfällen, när barnet är mellan noll och fyra veckors ålder och andra gången när barnet är cirka åtta månader.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Barn Familj Hälsa och ohälsa Rökning