Till innehåll på sidan

Amning

Undersökningar om Amning

Statistik om amning

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Rapporten omfattar statistik om amning av barn under det första levnadsåret vid sex mättillfällen.

Barn, Familj, Hälsa och ohälsa, Amning