Till innehåll på sidan

Biomassa

Undersökningar om Biomassa

Virkesförråd och trädbiomassa

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Statistiken visar bland annat virkesförrådet fördelat på trädslag och diameterklasser och volym död ved.

Skog, Skogsmark, Biomassa, Träd