Till innehåll på sidan

Sjukförsäkring

Undersökningar om Sjukförsäkring

Sjuk- och aktivitetsersättning

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal mottagare, antal nybeviljade mottagare och utbetalt belopp fördelat på kön, ålder, län, omfattning och beloppstyp (inkomstrelaterad ersättning, garantiersättning). Statistiken visas för sjukersättning och aktivitetsersättning samt sjuk- och aktivitetsersättning tillsammans.

Inkomst, Socialförsäkring, Sjukförsäkring

Sjukfall

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar sammanhängande perioder av utbetalda dagar av sjukpenning, rehabiliteringspenning och/eller arbetsskade-sjukpenning (så kallade sjukfall).

Inkomst, Sjukfrånvaro, Socialförsäkring, Sjukförsäkring

Dagersättning sjukförmåner

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar för sjukpenning och rehabiliteringspenning utbetalningarnas omfattning i kronor och antal dagar under referensperioden och för närståendepenning redovisas antal vårdare och vårdade samt antal dagar.

Inkomst, Sjukfrånvaro, Socialförsäkring, Sjukförsäkring

Ohälsomått

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken inkluderar bland annat måtten ohälsotalet, sjuktalet och sjuktalet. Syftet är att redovisa antal utbetalda dagar med ersättning vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom per person (registrerad försäkrad) och år. Statistiken är fördelad på bland annat kön, ålder, län och kommun och förmån.

Inkomst, Sjukfrånvaro, Socialförsäkring, Sjukförsäkring