Till innehåll på sidan

Inrikes flyttning

Artiklar om Inrikes flyttning

Flest flyttar i augusti

Under 2017 flyttade 1,2 miljoner personer inom Sverige. De längre flyttarna mellan två län görs främst av yngre personer. Under augusti så sker de flesta flyttarna under ett år i Sverige.

Befolkning, Inrikes flyttning

Var tredje ung kvinna flyttade under 2016

Under 2016 flyttade över 1,2 miljoner personer inom Sverige. Det var särskilt vanligt att unga vuxna flyttade. Av alla kvinnor födda mellan 1991 och 1996 bytte drygt var tredje adress under 2016. De vanligaste flyttningarna är lokala och närmare två av tre ägde rum inom en kommun.

Befolkning, In- och utvandring, Inrikes flyttning, Regionalt

Flyktingar flyttar ofta till Stockholmsområdet

Att hitta boende och arbete präglar flyktingars första tid i Sverige. Det syns inte minst på deras flyttmönster. Flyktingar med anvisat boende flyttar i större utsträckning än de som ordnade sitt eget boende vid invandringen, och många flyttar går till Stockholmsområdet.

Arbetsmarknad, Inrikes flyttning, Integration och segregation, Flyktingar

Dagens urbanisering – inte på landsbygdens bekostnad

Befolkningen i tätorterna fortsätter att öka samtidigt som landsbygdens befolkning nästan är oförändrad. Urbaniseringen sker inte längre genom stora omflyttningar från landsbygden till städerna. Tätorterna växer främst genom invandring och fler födda.

Befolkning, Glesbygd, Inrikes flyttning, Integration och segregation