Till innehåll på sidan

Bristyrken

Undersökningar om Bristyrken

Arbetskraftsbarometern

Statistiken visar arbetsmarknadsläget och utsikterna på ett respektive tre års sikt för cirka 70 utbildningsgrupper, varav största delen är högskoleutbildningar. Resultaten bygger på svaren på en enkät till ett urval av arbetsgivare. Undersökningen har genomförts varje höst sedan 1959.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbetsmarknad Bristyrken Utbildning