Till innehåll på sidan

Bristyrken

Undersökningar om Bristyrken

Arbetskraftsbarometern

Statistiken visar arbetsmarknadsläget och utsikterna på ett respektive tre års sikt för cirka 70 utbildningsgrupper, varav största delen är högskoleutbildningar. Resultaten bygger på svaren på en enkät till ett urval av arbetsgivare. Undersökningen har genomförts varje höst sedan 1959.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbetsmarknad Bristyrken Utbildning

Lärare utanför yrket

Statistiken visar antal lärare inom och utanför yrket samt inom vilken bransch de återfinns. Vidare beskriver den faktorer som bidragit till varför personer i arbetsför ålder med lärarexamen/lärarlegitimation väljer ett annat yrke utanför utbildningssektorn. Statistiken redovisad bland annat utifrån kön, skolform vid senast anställning, år inom yrket, antal år sedan byte av yrke och huvudmantyp vid senast anställning inom yrket.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bristyrken Grundskola Gymnasieskola Universitet och högskola Utbildning Utbildningsnivå Lärare