Till innehåll på sidan

Lärare

Undersökningar om Lärare

Personal vid universitet och högskolor

Statistiken visar antal anställda vid universitet och högskolor indelade efter anställningskategori, forskningsområde, forskningsämnesgrupp, ålder, kön, utbildningsnivå och anställningsform.

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Etiketter: Anställda Forskare Forskning och utveckling Universitet och högskola Lärare