Till innehåll på sidan

Elektronisk handel

Undersökningar om Elektronisk handel

Befolkningens it-användning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar privatpersoners tillgång till och användning av it, som dator och internet i hemmet, till exempel utifrån ålder. Undersökningen är gemensam för EU-länderna vilket betyder att du på Eurostats webbplats kan göra jämförelser mellan Sverige och andra länder i EU.

Elektronisk handel, Innovationer, It, Digitala plattformar, Internet, Digitalisering